• Dane kontaktowe

  Warski Sp. z o.o.
  ul. Dworska 10/2, 30-314 Kraków

  NIP: 6762455742 REGON: 122556711 KRS: 0000418563

  Miejsce rejestracji: Sąd Rejonowy dla Krakow-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Wysokość kapitału zakładowego: 5.000,00 PLN

 • 30-314 Kraków
  ul. Dworska 10/2

  Mapa Google