• Wspieramy akcje non-profit
 • Dlaczego wspieramy?

  Nie licz na wdzięczność ludzi za coś, co już zrobiłeś. Spraw by byli wdzięczni za to, co możesz dla nich zrobić w przyszłościOjciec Chrzestny

   

 • Laury Magellana

  Laury Magellana to coroczny konkurs nagradzający ludzi, którzy – podobnie jak Magellan – łącząc wizję i wyobraźnię z wytrwałością i talentem zarządczym, osiągają wybitne efekty i zmieniają świat. Laury Magellana to nagrody dla współczesnych „Magellanów” za wybitne osiągnięcia w zarządzaniu, biznesie i działalności pozazawodowej w 2011, wręczana przez Korporację Absolwentów UEK. Obejmuje takie kategorie jak Magellan roku, przedsiębiorca roku, menedżer roku, całokształt osiągnięć, osiągnięcie pozazawodowe roku, debiut roku.

  Laury Magellana
 • Laury Magellana
 • Fundacja Jestem Przy Tobie

  Jest to program wsparcia dla kobiet leczonych z powodu nowotworu narządów płciowych, w trakcie terapii oraz po jej zakończeniu. Na stronie można znaleźć niezbędne informacje o chorobie, leczeniu, zabiegach pielęgnacyjnych. Dodatkowo można skonsultować się z ekspertami z różnych dziedzin, a także podzielić się z innymi swoim doświadczeniem.

  Celem programu „Jestem przy Tobie” jest psychoonkologiczna pomoc dla kobiet leczonych z powodu nowotworu narządów płciowych, przebywających w oddziałach ginekologicznych lub pozostających pod opieką ginekologicznych poradni przyszpitalnych. Wsparcie udzielane jest również rodzinom pacjentek.

  Program realizowany jest wspólnie przez cztery organizacje pozarządowe - Fundację MSD dla Zdrowia Kobiet, Fundację „Różowa Konwalia” im. Prof. Jana Zielińskiego, Polskie Stowarzyszenie Pielęgniarek Onkologicznych i Ogólnopolską Organizację Na Rzecz Walki z Rakiem Szyjki Macicy „Kwiat Kobiecości”. Polega on na edukacji ambasadorek - pielęgniarek, w zakresie wsparcia psychoonkologicznego na oddziałach ginekologicznych oraz w przyszpitalnych poradniach ginekologicznych, dla kobiet cierpiących z powodu chorób nowotworowych narządów płciowych. Każda potrzebująca kobieta powinna uzyskać konkretne wsparcie, praktyczne wskazówki, porady, tak, żeby rozumiała swoją chorobę, czekający ją proces leczenia i była jego aktywnym i świadomym uczestnikiem.

  Fundacja Jestem Przy Tobie
 • Fundacja Jestem Przy Tobie
 • MDP Szarów

  MDP powołana została uchwałą OSP w Szarowie. Powołano ją w celu szerszego zainteresowania młodzieży działalnością społeczną na rzecz ochrony przeciwpożarowej oraz przygotowania jej do bezinteresownej służby w szeregach OSP. Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza Szarów to jednostka mająca w swoich szeregach wielu młodych ludzi, których marzeniem jest nieść pomoc potrzebującym.

  Podstawowe zadania, które do niej należą to udział w zapobieganiu pożarom poprzez oddziaływanie na środowisko w celu przestrzegania przepisów przeciwpożarowych; podnoszenie wiedzy i umiejętności swoich członków w dziedzinie ochrony przeciwpożarowej; organizowanie działalności kulturalno-oświatowej w środowisku z uwzględnieniem problematyki ochrony przeciwpożarowej; rozwijanie sprawności fizycznej członków poprzez uprawianie różnych dyscyplin sportowych i turystyki; podejmowanie i realizacja zadań pożytecznych dla ochrony przeciwpożarowej i drużyny oraz macierzystej OSP; działalność wolontarystyczna.

  MDP Szarów
 • MDP Szarów
bg1mask bg1